Grafická verzia

"FC Nový Život"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Horváth Dávid
Dátum narodenia: 15.10.2002
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "FC Nový Život"
ID zdrojovej evidencie: 1289173
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 8.9.2011
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 23.2.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 5.9.2019
Športovec je športovým talentom: Nie