Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Untermayer Adam
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "TJ DYNAMO SE Nová Stráž"
ID zdrojovej evidencie: 1310214
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 26.8.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 23.8.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 23.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie