Grafická verzia

"AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: GREŠ Leo
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"
ID zdrojovej evidencie: 1333781
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 28.6.2013
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 6.8.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 26.7.2023
Športovec je športovým talentom: Nie