Grafická verzia

"FC Nový Život"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Šáhó Gustáv
Dátum narodenia: 20.12.2000
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "FC Nový Život"
ID zdrojovej evidencie: 1352559
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 25.9.2018
Ukončenie činnosti: 1.7.2019
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 15.6.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 26.9.2018
Športovec je športovým talentom: Nie