Grafická verzia

"Športový klub Lesy"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Antošík Martin
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Športový klub Lesy"
ID zdrojovej evidencie: 1381142
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 9.9.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 26.9.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 28.8.2020
Športovec je športovým talentom: Nie