Grafická verzia

1. FC TATRAN, a.s.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Fabián Adam
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. FC TATRAN, a.s.
ID zdrojovej evidencie: 1381325
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 9.9.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 8.9.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 10.8.2021
Športovec je športovým talentom: Nie