Grafická verzia

Abafi Matúš

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abafi Matúš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Obecný športový klub RUDINA
ID zdrojovej evidencie: 1394212
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 23.8.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 13.6.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.8.2022
Športovec je športovým talentom: Nie