Grafická verzia

Ábel Zoltán

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ábel Zoltán
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Západoslovenský futbalový zväz
ID zdrojovej evidencie: 1075872
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.4.1993
Ukončenie činnosti: -