Grafická verzia

1. Wheelchair Curling Club

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Pitoňák František
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: šport zdravotne znevýhodnených
Odvetvia: curling
Príslušný k: 1. Wheelchair Curling Club
ID zdrojovej evidencie: 16
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 20.10.2008
Ukončenie činnosti: 20.10.2008