Grafická verzia

"FC Nový Život"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Füzik Samuel
Dátum narodenia: 2.3.1985
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "FC Nový Život"
ID zdrojovej evidencie: 1154630
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 8.3.2019
Ukončenie činnosti: 8.7.2019
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 15.6.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 8.3.2019
Športovec je športovým talentom: Nie