Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Truong Thi Hai Van
Druh športovej činnosti: Športový masér
Príslušný k: Sekcia štátnej starostlivosti o šport
ID zdrojovej evidencie: -
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 13.7.2018
Ukončenie činnosti: -