Grafická verzia

Viazanko Marián

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Viazanko Marián
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: IUVENTA AQUATIX, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 5b68c2c96729471639d0b91c
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 17.1.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (17.1.2018)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 17.1.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 17.1.2018
Športovec je športovým talentom: Nie