Grafická verzia

Žákovič Jakub

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Žákovič Jakub
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: AQUATICS Nitra
ID zdrojovej evidencie: 5b685925421da00b62dafe48
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 5.1.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (5.1.2018)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 5.1.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 5.1.2018
Športovec je športovým talentom: Nie