Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Bača Anton
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: PLAVECKÝ KLUB CHEMES HUMENNÉ, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 5b693dce6729471639d11fa5
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 28.12.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (28.12.2017)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 28.12.2017
Dátum poslednej úhrady príspevku: 28.12.2017
Športovec je športovým talentom: Nie