Grafická verzia

Wänkeová Daniela

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Wänkeová Daniela
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Plavecký klub Martin
ID zdrojovej evidencie: 5b693ec26729471639d125c5
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 5.1.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (5.1.2018)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 5.1.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 5.1.2018
Športovec je športovým talentom: Nie