Grafická verzia

Alexovič Máté

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Alexovič Máté
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: plavecké športy
Odvetvia: plávanie
Príslušný k: Plavecký klub Nové Zámky, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 5c879eb1d63abc0432f075ce
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 12.3.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (12.3.2019)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 12.3.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 12.3.2019
Športovec je športovým talentom: Nie