Grafická verzia

ZELINOVÁ Vladimíra

Športová činnosť

Meno a priezvisko: ZELINOVÁ Vladimíra
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: cyklistika
Odvetvia: cestná cyklistika
Príslušný k: Slovenský zväz cyklistiky
ID zdrojovej evidencie: 9836
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 22.8.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 6.9.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 20.3.2020
Športovec je športovým talentom: Nie