Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Waldhauser Norbert
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Telovýchovná jednota SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE
ID zdrojovej evidencie: 1249821
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 25.2.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 9.11.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 12.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie