Grafická verzia

Abaházi Tomáš

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abaházi Tomáš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Telovýchovná jednota Slavoj Kráľovský Chlmec
ID zdrojovej evidencie: 1286779
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 15.4.2009
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 29.10.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: 22.8.2023
Športovec je športovým talentom: Nie