Grafická verzia

"DRUŽSTEVNÍK" FRANKOVÁ

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Hapak Eduard
Dátum narodenia: 2.8.1983
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "DRUŽSTEVNÍK" FRANKOVÁ
ID zdrojovej evidencie: 1416202
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.3.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 29.3.2019
Športovec je športovým talentom: Nie