Grafická verzia

Adamek Pavol

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Adamek Pavol
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Vedúci družstva / Tímový manažér
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino
ID zdrojovej evidencie: 1417157
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 29.3.2019
Ukončenie činnosti: -