Grafická verzia

"AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Angelovič Ján
Dátum narodenia: 13.9.1980
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"
ID zdrojovej evidencie: 1119419
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 31.3.2019
Ukončenie činnosti: 1.7.2019
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 16.6.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 5.8.2018
Športovec je športovým talentom: Nie