Grafická verzia

Šťastný Ján, Ing.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Šťastný Ján, Ing.
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: Prešovský rýchlokorčuliarsky klub
ID zdrojovej evidencie: SRZ
Názov funkcie: Predseda klubu
Štatutárny orgán: Áno
Právny titul: dobrovoľník
Začiatok činnosti: 5.2.2016
Ukončenie činnosti: -