Grafická verzia

Šťastný Ján, Ing.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Šťastný Ján, Ing.
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: šort trak
Príslušný k: Prešovský rýchlokorčuliarsky klub
ID zdrojovej evidencie: SRZ
Právny titul: dobrovoľník
Začiatok činnosti: 19.11.2016
Ukončenie činnosti: -