Grafická verzia

Abrhan Michal

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abrhan Michal
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Vedúci družstva / Tímový manažér
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Obecný futbalový klub OFK HUL
ID zdrojovej evidencie: 1222726
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 31.7.2007
Ukončenie činnosti: -