Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Adamek Pavol
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Slovenský futbalový zväz
ID zdrojovej evidencie: 1417157
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 29.3.2019
Ukončenie činnosti: -