Grafická verzia

Adámek Klaudius

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Adámek Klaudius
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: Športový klub 2011
ID zdrojovej evidencie: 1066427
Názov funkcie: Funkcionár
Štatutárny orgán: Nie
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 10.4.1992
Ukončenie činnosti: -