Grafická verzia

Hanáková Laura

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Hanáková Laura
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tanečný šport
Odvetvia: akrobatický rokenrol
Príslušný k: Slovenský zväz tanečných športov
ID zdrojovej evidencie: 12233
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 15.1.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (15.1.2019)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 15.1.2019
Športovec je športovým talentom: Nie