Grafická verzia

Wagnerová Sophia

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Wagnerová Sophia
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tanečný šport
Odvetvia: akrobatický rokenrol
Príslušný k: Slovenský zväz tanečných športov
ID zdrojovej evidencie: 12532
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 9.4.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (9.4.2019)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 9.4.2019
Športovec je športovým talentom: Nie