Grafická verzia

ABED Adam

Športová činnosť

Meno a priezvisko: ABED Adam
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: cyklistika
Odvetvia: horská cyklistika
Príslušný k: ZDRAVIE A SLOBODA
ID zdrojovej evidencie: 9780
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 18.5.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 10.4.2018
Športovec je športovým talentom: Nie