Grafická verzia

Žilinský športový klub

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: NOSIAN Roland
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: cyklistika
Odvetvia: cestná cyklistika
Príslušný k: Žilinský športový klub
ID zdrojovej evidencie: 1205
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.1998
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 4.7.2018
Športovec je športovým talentom: Nie