Grafická verzia

1. Wheelchair Curling Club

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Pitoňák Dušan
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šport zdravotne znevýhodnených
Odvetvia: curling
Príslušný k: 1. Wheelchair Curling Club
ID zdrojovej evidencie: 179
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 20.10.2008
Ukončenie činnosti: 20.10.2008
Zdravotná spôsobilosť: overená (5.11.2015)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 5.11.2015
Športovec je športovým talentom: Nie