Grafická verzia

1. Wheelchair Curling Club

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Zaťko Peter
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šport zdravotne znevýhodnených
Odvetvia: atletika
Príslušný k: 1. Wheelchair Curling Club
ID zdrojovej evidencie: 17
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.10.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (6.10.2015)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 6.10.2015
Športovec je športovým talentom: Nie