Grafická verzia

Adamkovičová Denisa

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Adamkovičová Denisa
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: krasokorčuľovanie
Odvetvia: krasokorčuľovanie
Príslušný k: "Kraso Trenčín"
ID zdrojovej evidencie: 1355
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 23.8.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 5.3.2017
Dátum poslednej úhrady príspevku: 24.8.2017
Športovec je športovým talentom: Nie