Grafická verzia

"Kraso Trenčín"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Drličková Ella
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: krasokorčuľovanie
Odvetvia: krasokorčuľovanie
Príslušný k: "Kraso Trenčín"
ID zdrojovej evidencie: 1730
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 24.8.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 24.8.2017
Športovec je športovým talentom: Nie