Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Hrebíková Paulína
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: krasokorčuľovanie
Odvetvia: krasokorčuľovanie
Príslušný k: "Kraso Trenčín"
ID zdrojovej evidencie: 1504
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 23.8.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 11.2.2017
Dátum poslednej úhrady príspevku: 24.8.2017
Športovec je športovým talentom: Nie