Grafická verzia

Abaffy Stanislav

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abaffy Stanislav
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: letecké športy
Odvetvia: bezmotorové lietanie
Príslušný k: Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika
ID zdrojovej evidencie: RK22
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.9.2023
Športovec je športovým talentom: Nie