Grafická verzia

Užák Matúš, Ing.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Užák Matúš, Ing.
Druh športovej činnosti: Kontrolór
Príslušný k: Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
ID zdrojovej evidencie: SRZ
Právny titul: dobrovoľník
Začiatok činnosti: 29.12.2017
Ukončenie činnosti: -