Grafická verzia

YACHT CLUB - ORAVA

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: STROKOVÁ Jaroslava
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: jachting
Odvetvia: okruhový jachting
Príslušný k: YACHT CLUB - ORAVA
ID zdrojovej evidencie: 233032
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 23.9.2017
Dátum poslednej úhrady príspevku: 14.5.2018
Športovec je športovým talentom: Nie