Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Ábel Marián
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: jachting
Odvetvia: okruhový jachting
Príslušný k: JACHTÁRSKY KLUB LIPTOVSKÁ MARA
ID zdrojovej evidencie: 207147
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.1999
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 11.10.2014
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.2.2023
Športovec je športovým talentom: Nie