Grafická verzia

Abaffyová Lujza

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abaffyová Lujza
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: TENNIS CLUB PARTIZÁNSKE
ID zdrojovej evidencie: 120105HZ430
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 7.5.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 12.6.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: 13.2.2023
Športovec je športovým talentom: Nie