Grafická verzia

Abaffyová Lujza

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abaffyová Lujza
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 120105HZ430
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 7.5.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 7.5.2019
Športovec je športovým talentom: Nie