Grafická verzia

Maratónsky klub Košice

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Dvonč Ján
Dátum narodenia: 28.9.1958
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: atletika
Odvetvia: atletika
Príslušný k: Maratónsky klub Košice
ID zdrojovej evidencie: 6687
Právny titul: bez zmluvy / registrácia / člen
Začiatok činnosti: 28.8.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie