Grafická verzia

Maratónsky klub Košice

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Jánošdeák Ján
Dátum narodenia: 29.5.1950
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: atletika
Odvetvia: atletika
Príslušný k: Maratónsky klub Košice
ID zdrojovej evidencie: 11212
Právny titul: bez zmluvy / registrácia / člen
Začiatok činnosti: 28.8.2018
Ukončenie činnosti: 31.8.2019
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie