Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Žáčiková Tatiana
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: atletika
Odvetvia: atletika
Príslušný k: Telovýchovná jednota Orava Dolný Kubín
ID zdrojovej evidencie: 14251
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 28.8.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie