Grafická verzia

Abaffy Peter

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abaffy Peter
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenská Asociácia Plážového Tenisu
ID zdrojovej evidencie: 750514HM707
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 15.5.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (14.5.1975)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 15.5.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 11.5.2018
Športovec je športovým talentom: Nie