Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Abaffy Peter
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 750514HM707
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 15.5.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 19.4.2023
Športovec je športovým talentom: Nie