Grafická verzia

Abdellaoui Sára

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abdellaoui Sára
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 000101HZ156
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 5.3.2010
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Česká republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 15.9.2017
Dátum poslednej úhrady príspevku: 29.4.2016
Športovec je športovým talentom: Nie