Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Ábel Michal
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Športový klub HSC Piešťany
ID zdrojovej evidencie: 800331HM347
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 26.8.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 5.7.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 15.2.2022
Športovec je športovým talentom: Nie