Grafická verzia

Ábel Michal

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ábel Michal
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 800331HM347
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 18.2.2004
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 28.5.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 10.11.2023
Športovec je športovým talentom: Nie